Geert Mak
De eeuw van mijn vader
1999/2005, 31ste druk, 524 blz.
Een aardige pil, krap 500 bladzijden als je de noten en verantwoording niet meetelt, en toch redelijk vlot uitgelezen. En dat voor een boek over de geschiedenis, wat zo saai zou kunnen zijn. Niet bij Geert Mak. Zijn stijl van schrijven is zeer helder en onderhoudend. Hij neemt de geschiedenis van zijn ouderlijk gezin als leidraad, en verweeft die met de geschiedenis van politiek en maatschappij. Hij heeft daarbij een scherp oog voor de veranderende tijdgeest. Het boek van Mak is veel meer dan een opsomming van feiten uit een droog geschiedenisboek. Hij laat zien hoe het voor de mensen was om te leven in de tijd waarin ze leefden, en hoe het voor hun was de maatschappelijke verandering door te maken.