Ger Groot
Het krediet van het credo
Godsdienst, ongeloof, katholicisme
essays, 2006, 159 blz.
Ger Groot is een atheïst van katholieke afkomst die onderkent dat ook voor ongelovigen het geloof een belangrijke rol speelt, zowel maatschappelijk als privé. In de inleiding van Het krediet van het credo schrijft hij:

Een pleidooi voor een godsdienstige belijdenis is dit boek dus zeker niet. Maar het probeert wel de plausibiliteit van de religie te achterhalen voor een bestaan dat zich nu eenmaal niet alleen in kennis en redelijkheid afspeelt en op sommige momenten met de mond vol tanden staat.

Het is pittige kost die de moeite loont. Het is geen religieus boek, noch een atheïstisch boek. Ger Groot onderzoekt de relatie tussen ratio en godsdienst. Hij gaat in op het al dan niet vermeende conflict tussen wetenschap en religie. Daarbij zet hij ook het verschil tussen katholicisme en protestantisme uiteen, waarbij ik nog eens in mijn sympathie voor het eerste en antipathie voor het tweede word gesterkt.