Susan George
The Lugano Report
On Preserving Capitalism in the Twenty-first Century
vertaald als: Het Lugano Rapport
fictie, 1999/2003, 271 blz.
Een anonieme groep van ongetwijfeld zeer invloedrijke en kapitaalkrachtige mensen huurt een groep wetenschappers in. De taak van de wetenschappers is te onderzoeken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat in de 21ste eeuw het internationaal kapitalisme optimaal kan zegevieren.

De wetenschappers stellen een rapport samen waarin de bedreigingen voor het kapitalisme worden onderzocht en voorstellen worden gedaan om deze bedreigingen het hoofd te bieden.

Dat fictieve rapport vormt de hoofdmoot van het boek.

Het is een zeer cynisch rapport. Alle bedreigingen voor het kapitalisme zijn terug te voeren op één factor: de wereldbevolking is te groot. De schrijvers van het rapport raden aan de wereldbevolking met de helft te reduceren, en gaat diepgravend in op hoe dat het best kan gebeuren. Door het aanwakkeren van oorlogen, hongersnoden en epidemieën, waarmee vooral de zwakkere groepen zullen worden uitgedund, de armen, de verschoppelingen, de nuttelozen, de onvermogenden, de Derde-Wereldbevolking.

Alhoewel het rapport fictief is is het door de schrijfster uitgebreid voorzien van noten met citaten van bestaande bronnen, zoals rapporten van VN-organen, monetaire instanties, wetenschappelijke onderzoeken, getuigeverslagen, en meer. Dit boek is met nadruk geen sciencefiction, stelt de schrijfster, maar door de thematiek past prima in het genre.

De schrijfster deelt de visie uit het rapport deelt niet. Ze heeft duidelijk de bedoeling onze toekomst en de maatschappelijke gevaren die ons bedreigen te beschouwen vanuit het perspectief van degenen die volgens haar zelf het gevaar vormen. In een nabeschouwing zet ze haar eigen visie er tegenover. Ook hierin schetst ze geen rooskleurige toekomst. De gevaren door overbevolking zijn reëel stelt ze, en zullen in de nabije toekomst tot grotere rampen leiden, en de tegenbeweging van wereldverbeteraars is incompetent door haar eigen naïviteit.

Dit is een gedegen en schrikwekkend boek. De schrijfster heeft de kennis, de achtergrond en de ervaring van haar werk in internationale organisaties om met voldoende detail een overtuigend schrikbeeld te schetsen, waarbij ze naar eigen zeggen niet verbaasd zou zijn als dat schrikbeeld in deze tijd werkelijkheid zou worden.

De vertaling is helaas nogal slordig. Er zitten erg veel taalfouten in.