cobralingus

stella maris
muren van water
de zee van zeven zuchten
overdrijvende steenmassa’s
voortjagend zwart
gespannen hoogtelijnen
het wit van de nacht
hondsster
hondsruiters (hondsuren, hondenwacht)
rommel en ruis
levenslege steenakkers
het zingen van onderaardse winden
roodwinden en barkelhout
razende ranonkels